0,00 Ft 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

munkavédelmi bolt

Munkavédelmi szaküzlet webáruház. Munkavédelmi bolt, egyéni védőeszköz forgalmazás kis és nagykereskedelem. Munkaruházat - Védőruha - Védőcipő szaküzlet. Honeywell - Sperian  Uvex - Mutexil - Timberland - KCL - Miller - Howard Leight - Portwest - 3M - Zekler - Guide - EP - Abeba - Optrel - Puma Safety - Bläklader Workwear és egyébb márkák értékesítése. Munkavédelmi szaküzlet Budapest VII.kerület, VI.kerület és bemutatóterem. Munkavédelmi eszközök termékcsoprjai: Szemvédelem - védőszemüveg, Kézvédelem - védőkesztyű, Lábvédelem - védőbakancs, védőcipő, Hallásvédelem - füldugó, Mukaruha bolt Budapest, 1077 Izabella u. 5. - védőruha, Zuhanásgátlás - hevederek, zuhanásgátlók, Légzésvédelem - porálarc, félálarc, teljesálarc, Fejvédelem - védősisak, arcvédő. Munkavédelmi bolt VII. kerület, Izabella utca 5. - védőeszköz webáruház. Munkaruha VII.kerület. Szaküzletünkben közületi és egyéni vásárlók kiszolgálása egyaránt. Munkavédelmi bolt belváros. Munkavédelmi bolt Budapest. Írjon nekünk email-t a [email protected] címre, vagy hívj minket az T:06-1-782 5085, alábbi telefonszámon! Hívásodat hétfőtől csütörtökig 10-17, pénteken 8-16 óra között várjuk!

 

 

 
 
 

Lábvédelem

LÁBVÉDELEM

A lábvédő eszközök (védőcipő, védőbakancs, védőszandál, védőcsizma,) fe­lada­ta a tel­jes lábfelület védel­me min­denféle sérülés el­len. A leg­gy­ako­ribb lábsérülések az ütés, zúzódás, szúrás. Jel­lemző ártal­mak a me­chani­kai hatások, az elcsúszás veszélye, a hőhatás, a ve­gyi hatás, az áramütés szta­tikus feltöltődés. Me­chani­kai hatás el­le­ni véde­lem (pl.: zu­hanó tárgy­ak) el­le­ni véde­lem­re orr­me­revítővel beépített védőlábbe­lit kell használni. A talp felöli átszúródás okoz­ta sérüléstől a védőlábbe­libe beépített fém, com­po­zit, fle­xi­um, stb. talp­le­mez védi a tel­jes talp­felüle­tet. A védőlábbe­li, védőcipő, védőbakancs talp­felületének ki­alakítása és any­aga biz­tosítja a megcsúszás el­le­ni védel­met. Csúszásgátlás érdekében si­ma járófelület­tel a talp és a sa­rok felüle­te leg­feljebb 50 % - banérint­kez­het. Csúszásgátlást oly­an talp-, és sa­rok­felület kiképzésével biz­tosítják, ame­ly­en a fel­fekvőbordák merőle­gesek az elcsúszás irányára. Hőhatás el­le­ni véde­lem­hez meg kell akadály­oz­ni a felülről jövő szikrák be­jutását a lábbe­libe ,alulról jövő hő el­len jó hőszi­getelésű és hőálló talpú védőcipőt kell al­kalmaz­ni. A hőálló talp nit­ril any­agból készül, me­lynek hőbírása 250 Cel­si­us-fok (rövid idejű ter­helésnél max.: 350 Cel­si­us-fok ). Ve­gyi hatások el­len ma­gasszárú lábbe­livel, czízmával in­do­kolt véde­kez­ni, ame­lynek tal­pa ve­gys­zerálló. A ma el­terjedt módosított po­li­uretán tal­pak jó ben­zin-, olaj-, sav- és lúgálló tu­laj­donságúak. Ag­resszív any­agok­kal szem­ben a nit­ril talp ked­vezőbb pa­raméte­reket mu­tat. Lábvéde­lem­re vo­nat­kozó szabvány­ok: MSZN ISO 20345, 20344

A védő lábbelikre vonatkozó jelölések és azok jelentései: Lábvédelem
VÉDŐCIPŐ SZABVÁNY
 
A biztonsági lábbeli (200 J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20345 szerint
VÉDŐBAKANCS SZABVÁNY

SB Minden alapkövetelménynek megfelel
S1 Az alapkövetelményeken felül zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiaelnyelés
S2 Az S1 – követelményeken felül vízgőzáteresztés és vízfelvétel
S3 Az S2 – követelményeken felül átszúrás mentes talplemez
S4 Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energia lenyelő sarok
S5 Az S4 követelményeken túl talpátszúrással szembeni védelem

védőbakancs s3 - védőcipő s3

A védő lábbelik (100J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20346 szerint

P1 Zárt kéregrész, antisztatikus és energiaelnyelő sarok
P2 A P1 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel
P3 AP2 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület
P4 Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarok
 
 
 
P5 A P4 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület

A kategóriákhoz választható opcionális védelmi képességek jelölései

A

Antisztatikus lábbeli

E

Energia elnyelő sarok

WRU

A felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű

P

Talpátszúrás elleni védelem

C

Vezetőképes talp

HI

Meleg elleni szigetelés

CI

Hideg elleni szigetelés

HRO

A talp kontakt hővel szembeni ellenállása

WR

A teljes lábbeli vízálló

M

Lébfejvédelem

AN

Bokavédelem

I

Villamos szigetelő lábbelik

 
A megfelelő védőlábbeli kiválasztásának gyakorlata

Az egyik legfontosabb védőeszköz a lábbeli, mivel ezt a munka kezdetétől, a munka befejezéséig folyamatosan viseljük. Ezzel szemben a védőeszközök többségét csak azokban az időszakokban használjuk, amikor a kockázat jelen van. Ezért azon túlmenően, hogy a védőlábbelinek megfelelő védelmi képességgel kell rendelkeznie komfortos kialakításúnak és teljes munkaidőben viselhetőnek kell lennie.
Fontosak azok - a szabványokban és előírásokban nem rögzített tényezők, -  amelyek a komfortosságot lényegesen befolyásolják.
 Jó nedvszívó belső anyagok alkalmazása, puha szárszegés és bokavédelem, kivehető és mosható talpbélés, amely antibakteriális kikészítésű a láb gombásodásának megelőzésére.
Nagyon fontos, hogy olyan védőcipőt használjunk, amelynek a sarkába energiaelnyelő van sarkába beépítve (S1 ; S2; S3 kategóriák).

A sok mászkálással, állással járó munkavégzés során ez csökkenti a gerincre ható terhelést és ezáltal a derékfájást illetőleg a gyors elfáradást is megelőzi.
Természetesen a fentiek a megfelelő védelmi képesség  kiválasztása mellett jönnek számításba.

Mechanikai védőcipő kiválasztása

Ahol leeső tárgyak veszélye áll fenn - ami a munkahelyek legnagyobb részén fennáll - orrmerevítővel ellátott biztonsági lábbelit ajánlott kiválasztani. Ezek az SB; S1; S2 és S3 kategóriák.
Itt hangsúlyozni kell, hogy a szabvány nem „acélkaplit”, hanem orrmerevítőt ír elő, amely készülhet bármilyen anyagból, ami a szabvány előírásait kielégíti.
A legmegfelelőbb erre a célra a különleges műanyag orrmerevítő, mert az esetleges baleset bekövetkezte után rugalmasan visszaugrik, így könnyebb a sérült láb kiszabadítása.
A műanyag jó hőszigeteléssel bír, ezért nyáron nem melegszik fel, télen pedig nem hűl le.
Ha a talpátszúródás veszélye is fennáll, akkor talplemezes védőcipőt kell használni.
A talplemeznek sem kell acélból készülnie, de eleget kell tennie a szabvány követelményeinek.
A legmodernebb talplemezek az úgynevezett többrétegű kompozit változatok.
Ezeknek megfelelő kategóriák - száraz munkakörülmények között - az S1P, és nedves munkakörülmények között az S3.

Hő- és lánghatás elleni védőcipő kiválasztása

Melegüzemi területeken figyelembe kell venni azt, hogy a sugárzó hő mellett a padozatot is gyakran meleg. Ezért olyan hőálló védőcipőt kell választani, amelynek talpa bírja a kontakt hőhatást, nem olvad meg és jó hőszigetelést biztosít.
Ezeknek a védőcipőknek a jelölése: S3 HI HRO

Hideg elleni védőcipő kiválasztása

Érdemes a korábban már említett műanyag orrmerevítős védőlábbeli kiválasztása, mert ez segíti a melegbélés hőszigetelését, különösen a legfrekventáltabb helyen, a lábujjaknál. Télen, a külső területeken dolgozók részére minden esetben vízálló bőrből készült lábbelit kell kiválasztani, hogy megelőzzük a gyors beázást.
Ezek kategóriája S2 CI vagy az S3 CI.

Veszélyes anyagok elleni védőlábbeli kiválasztása

Ezek általában olyan rövid, vagy magas szárú csizmák, amik teljesítik az EN 13832 szabvány követelményeit, amelyek valamilyen műanyagból vagy gumiból (PVC,  Nitril) egybe vannak fröccsentve, vagy vulkanizálva.
A bőr felsőrésszel készült cipőknek csak a talpa vegyszerálló (Nitril és PU+Nitril keverék ) ezért ezek csak olyan helyen használhatóak, ahol csak a padozat szennyezett.

Antisztatikus védőlábbeli kiválasztása

Minden robbanásveszélyes munkahelyre ill. a sztatikus feltöltődéssel járó
kényelmetlenségek kiküszöbölésére sztatikus feltöltődés ellen védő lábbelit kell biztosítani.

Ezek kategóriái lehetnek az egyéb munkakörülményeket figyelembe véve:
SBA; S1; S2 és S3.
 
Villamos hatás elleni -  szigetelő  - védőlábbeli kiválasztása

Villamos hatás elleni szigetelő védőlábbeli (villanyszerelő védőcipő) a talpszerkezetében megfelelő szigeteléssel bír, és a meghatározott feszültségig (V) biztosít védelmet áramütés ellen. Az EN 50321 szabványnak megfelelő egybeöntött védőcsizma 20 kV feszültségig szigetel.
Nedves kültéri munkakörnyezetben a bőrből észült védőlábbeli csak a Tájékoztatóban tett megkötések betartása mellett használható.
 
A védőlábbelik alkalmazása a legjellemzőbb foglalkozásoknál

Minden olyan ipari területen, ahol kisebb, nagyobb leeső tárgyak sérülést okozhatnak orrmerevítős biztonsági cipőt kell használni: gépgyártás, autógyártás, logisztika, szállítmányozás, gyógyszergyártás, húsipar, élelmiszeripar, tejipar, mezőgazdaság.

Talpátszúrás elleni védelemmel ellátott védőlábbelit kell használni: építőipar, bányászat, fémtömegcikk gyártás, forgácsolás, erdőgazdaság, fakitermelés, olajipar, vegyipar,
különféle szolgáltató iparágak.

Hőhatás és kontakt hő elleni védőlábbelit kell használni: vas és acélgyártás, alumíniumipar,
öntödék, kemencék, melegüzemek, kazánok, hegesztés, útépítés, aszfaltozás.
 
Hideg elleni védőlábbelit kell használni télen minden külső munkaterületen: erdőgazdaság,
nádvágás, mezőgazdaság, építőipar, logisztika, szállítmányozás, olajipar, vegyipar,
hűtőházak.

Veszélyes anyagok elleni védőlábbelit kell használni: olajipar, vegyipar, gyógyszergyártás,
fémipari kikészítési folyamatoknál.

Sztatikus feltöltődés elleni védőlábbelit kell használni minden olyan területen, ahol a
robbanás veszélye fennáll: olajipar, vegyipar, gyógyszergyártás, gáz, olaj és benzinszállítás,
veszélyes áruk szállítása.

 
 
 

Magunkról

A védelem nálunk kezdődik!

MV-Defenze Kft. - Munkavédelmi bolt - Védőeszköz ellátás - Szaktanácsadás - Munkavédelmi Szaküzlet

 

 
 
 
 
 
[ ]