0,00 Ft 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

munkavédelmi bolt

Munkavédelmi szaküzlet webáruház. Munkavédelmi bolt, egyéni védőeszköz forgalmazás kis és nagykereskedelem. Munkaruházat - Védőruha - Védőcipő szaküzlet. Honeywell - Sperian  Uvex - Mutexil - Timberland - KCL - Miller - Howard Leight - Portwest - 3M - Zekler - Guide - EP - Abeba - Optrel - Puma Safety - Bläklader Workwear és egyébb márkák értékesítése. Munkavédelmi szaküzlet Budapest VII.kerület, VI.kerület és bemutatóterem. Munkavédelmi eszközök termékcsoprjai: Szemvédelem - védőszemüveg, Kézvédelem - védőkesztyű, Lábvédelem - védőbakancs, védőcipő, Hallásvédelem - füldugó, Mukaruha bolt Budapest, 1077 Izabella u. 5. - védőruha, Zuhanásgátlás - hevederek, zuhanásgátlók, Légzésvédelem - porálarc, félálarc, teljesálarc, Fejvédelem - védősisak, arcvédő. Munkavédelmi bolt VII. kerület, Izabella utca 5. - védőeszköz webáruház. Munkaruha VII.kerület. Szaküzletünkben közületi és egyéni vásárlók kiszolgálása egyaránt. Munkavédelmi bolt belváros. Munkavédelmi bolt Budapest. Írjon nekünk email-t a [email protected] címre, vagy hívj minket az T:06-1-782 5085, alábbi telefonszámon! Hívásodat hétfőtől csütörtökig 10-17, pénteken 8-16 óra között várjuk!

 

 

 
 
 

Zuhanásgátlás

Zuhanásgátlás
 
Leesés elleni védőeszközt kell használni minden olyan állandóra kiépített munkahelyen, amely 2 méter feletti magasságban van. Leesés ellen védőeszköz használata a változó munkahelyeken már 1 méter felett szükséges (14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet). Ezek a távolságok nem csak a magassági, hanem a mélységi szintkülönbségekre is vonatkoznak. Ide tartoznak például az aknák, medencék, tartályok, tárolók.
A víz mellett vagy felett végzett munkák során zuhanásgátló eszközök használata szintén szükséges.

Testheveder
A munkahelyzet beállító deréköveket, a test hevederzeteket, a köteleket, a kapcsokat és a mentőhevedereket a gyártástól számított 5-6 évig lehet felhasználni, a legalább évenkénti időszakos felülvizsgálatok mellett.
Az időszakos felülvizsgálatokat a gyártó utasításainak (Tájékoztató) megfelelően kell elvégezni.
Bármiféle rendellenesség vagy hiba előfordulását a szerviz lapon rögzíteni kell. Javíthatatlan hiba, elöregedés, vagy elhasználódás esetén a védőeszközt cserélni és selejtezni kell.

A hevederzet használata előtt zuhanás veszélye nélküli, biztonságos körülmények között felfüggesztési próbát kell végezni, ahol szükséges arról megbizonyosodni, hogy a testhevederzet mérete megfelelően van beállítva a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

12 pont a magasból történő zuhanás ellen védő rendszerek használatához:


1) Zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat. A zuhanásgátló eszközt használó munkavégző ember mellett mindig legyen minimum egy fő. 
2) A magasból történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés csak egy ember biztosítását látja el.
3) A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét:
- ellenőrizni kell, hogy minden alkotórésze helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, valamint megfelel-e az érvényes vonatkozó szabványoknak – amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés, elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és bevizsgálásra kell küldeni.
- tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarják.

4) A zuhanásgátló rendszer minimum 15kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása.
5) A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.
6) A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása maximum 45o lehet.
7) Kötélpályán történő munkavégzés esetén két, egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához.

8) FIGYELEM FONTOS!
A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy notifikált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni; meghatározott idő (5 év) elteltével ki kell vonni a használatból és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni vagy meg kell semmisíteni.

9) A felszerelés bármilyen javítását, illetve a részletes gyártói felülvizsgálatot csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti.
10) A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a magyar nyelvű tájékoztató tartalmazza a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt. A védő-eszközön kötelezően feltüntetésre kerülő magyar nyelvű jelölések és információk elengedhetetlenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez.
11) Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból és le kell selejtezni. A felhasználónak a védőeszközre vonatkozó minden említésre méltó eseményt dokumentálnia szükséges.
12) Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni.A leesés ellen védő eszközökre vonatkozó szabványok és jelölések
 
8.2.1. A vonatkozó szabványok
 
MSZ EN 341 Ereszkedők, önmentők
MSZ EN 353-1 Rögzített zuhanásgátló rendszerek
MSZ EN 353-2 Mozgatható zuhanásgátló rendszerek
MSZ EN 358 Munkahelyzet beállító rendszerek (munkaövek)
MSZ EN 360 Visszahúzódó típusú zuhanásgátlók
MSZ EN 361 Teljes testhevederzet
MSZ EN 362 Csatlakozók
MSZ EN 363 Lezuhanásgátló rendszerek
MSZ EN 364 Vizsgálati módszerek
MSZ EN 365 Jelölések, időszakos vizsgálat, karbantartás
MSZ EN 354 Kötelek
MSZ EN 355 Energiaelnyelők
MSZ EN 813 Beülő hevederek
MSZ EN 1496 Mentőkészülékek
MSZ EN 1497 Mentőhevederek
MSZ EN 1498 Mentőövek (hónalj alatt /helikopter/)
MSZ EN 795 A Kikötési pontok
MSZ EN 795 B Mozgatható kikötési pontok
MSZ EN 795 C Vízszintes zuhanásgátló rendszer
MSZ EN 795 D Vízszintes sínes rendszer
MSZ EN 795 E Súly- és ellensúlypont
 
Zuhanásgátló használata

Zuhanásgátló kötél, kötelek:

A kötelek tulajdonságait szigorú szabványok írják elő (ISO) Adott kötél minőségét a vásárláskor mellékelt
tanúsítvány szavatolja, amely a kötél legfontosabb paramétereit is tartalmazza.

Munkavégzésre (Ipari alpintechnika) csak speciális kőr szövött poliamid vagy vele azonos minőségű
anyagból készített kötelet szabad használni. Részei: köpeny és belső mag.

A köteleket nyúlásuk alapján három csoportba lehet sorolni:
- dinamikus kötelek (erő hatására megnyúlnak)
- statikus kötelek (erő hatására nem nyúlnak)
- félstatikus kötelek (a fenti kötelek ötvözete)

Biztosításra rendszerint dinamikus vagy félstatikus kötelet kell használni, illetve megfelelő energiaelnyelővel
statikus kötelet is lehet alkalmazni.

Ereszkedésre statikus vagy félstatikus kötelet kell használni.

Munkavégzéshez minimum 10 mm átmérőjű egész kötelet kell használni.

> A biztonságos munkavégzés miatt a kötelet:
- langyos vízben kell tisztítani
- öt évente le kell cserélni, még ha nem használják is
- sérülés esetén azonnal cserélni kell
- vegyi anyagoktól óvni kell (sav, lúg, oldószerek, stb.)
- sugárzó hőtől, erős napsugárzástól óvni kell
- saját sugarától kisebb ívben nem szabad megtörni

Zuhanásgátló heveder, zuhanásgátló öv:
- biztosítási pontok kiépítésénél általában hevedert kell használni.
- kisebb sugarú körben törnek meg és jobban felfekszenek
- a zuhanásgátló hevederek terhelhetőségét a tanúsítvány és a rajtuk lévő igazoló címke tartalmazza
- figyelni kell, hogy a hevederek ne csavarodjanak, törjenek meg, mert csökken a terhelhetőségük

Karabinerek - csatlakozók:
- A karabiner az egyik oldalon rugós nyelvvel záródó, speciális alakú, fémötvözetből készült gyűrű
amely gyorsan oldható kapcsolatot biztosít az eszközök között
- A teherbírási paramétereit a gyártó által adott utasításon, illetve a tanúsításon tünteti fel.
Ezt az értéket a munkavégzéskor figyelembe kell venni
- A testhevederekhez és más eszközök összekapcsolására, valamint olyan helyzetekben amikor a
karabiner szélesebb sávban terhelődik meg, szimetrikus formájú karabinert kell használni.

Testhevederzet:

- A testhevederzet egyrészt rögzíti a munkavállaló testét, munka vagy akár zuhanás közben, illetve
a zuhanást követően. Másrészt a kötéllel összekapcsolva lehetővé teszi, hogy más eszközök
segítségével az adott munkaterületen biztonságosan mozogni lehessen.
- Alapszabály, hogy a hevederzeten lévő csatok segítségével a hevederek hosszát mindig a saját
testméretünknek megfelelően kell beállítani.
- A köteleket illetve a különböző eszközöket mindig a terhelés számára kialakított fülekbe kell
akasztani, zárható karabinerekkel. E célra a gyártók acél vagy speciális fém füleket alkalmaznak.
( 1-pontos, 2-pontos, 3-pontos, stb.)

Energiaelnyelő eszközök:
- Minden olyan esetben, amikor a munkavállaló egy statikus ponthoz rögzíti magát és fennáll a
zuhanás veszélye, energiaelnyelő eszközt kell használni. Ezt a kikötési pont és a testhevederzet
között kell alkalmazni, mivel az energiaelnyelő eszközök bizonyos terhelés hatására aktivizálódnak
így gyengítik, puhítják az esés rántását, ezáltal kevésbé terhelődik vagy sérül a gerincoszlop.
- Megkülönböztetünk egyszer használatos energiaelnyelőt vagy zuhanásgátló energiaelnyelő
eszközt amely akár több esést is kibír.
 
 

Magunkról

A védelem nálunk kezdődik!

MV-Defenze Kft. - Munkavédelmi bolt - Védőeszköz ellátás - Szaktanácsadás - Munkavédelmi Szaküzlet

 

 
 
 
 
 
[ ]